Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Jan Kiliński

ur. w 1967 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Wojciech Kiliński od 1987 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Częstochowie. 
W latach 1987-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Uczelnianej przy ww. placówce oraz był członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZ. 
W okresie 1987-1989 Pan Wojciech Kiliński zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw: „PWA”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”. 
W 1988 r. był współzałożycielem i współredaktorem podziemnego pisma „Akces”. 
W dniach 3 i 24 V 1989 r. Pan Wojciech Kiliński był współorganizatorem demonstracji studenckiej w Częstochowie, przeciwko odmowie rejestracji NZS oraz jednym z inicjatorów powołania Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego NSZ. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • „Encyklopedia Solidarności” t. 1.