Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Edward Sobieraj
ur. w 1943 roku w m. Mstyczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 588/2017

Biogram

Współorganizował związek NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy „Twórczość”. Został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W okresie od 13.12.1981 r. do 09.03.1982 r.  internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej