Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozdraś  Krzysztof

Krzysztof Maciej Kozdraś

ur. w 1950 roku w m. Gwoźnica Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Krzysztof Maciej Kozdraś od 1974 r. pracował jako kierowca w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych oraz pomagał teściowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1981 r. pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Niebylcu oraz przewodniczącego koła NSZZ RI „Solidarność” w Gwoźnicy Górnej. 
W dniach od 16.12.1981 r. do 19.02.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w latach 1982-1983 był wielokrotnie wzywany na rozmowy przez funkcjonariuszy SB. W 1989 r. podjął inicjatywę utworzenia komórki KPN w Gwoźnicy Górnej. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN