Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozdraś  Krzysztof
Krzysztof Maciej Kozdraś
ur. w 1950 roku w m. Gwoźnica Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015

Biogram

Krzysztof Maciej Kozdraś od 1974 r. pracował jako kierowca w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych oraz pomagał teściowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1981 r. pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Niebylcu oraz przewodniczącego koła NSZZ RI „Solidarność” w Gwoźnicy Górnej. 
W dniach od 16.12.1981 r. do 19.02.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w latach 1982-1983 był wielokrotnie wzywany na rozmowy przez funkcjonariuszy SB. W 1989 r. podjął inicjatywę utworzenia komórki KPN w Gwoźnicy Górnej. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN