Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grynkiewicz Jolanta

Jolanta Grynkiewicz

ur. w 1941 roku w m. Mosty k. Grodna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W dniu 31 sierpnia 1982 r. została zatrzymana w związku ze sporządzaniem i rozpowszechnianiem w okresie styczeń- sierpień 1982 r. ulotek i pism zawierających, według Służby Bezpieczeństwa, „fałszywe wiadomości”. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 23 grudnia1982 r. skazał ją na karę 2 lat pozbawienia wolności. Przebywała w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a następnie w dniu 7 stycznia 1983 r. została przeniesiona do Zakładu Karnego w Krzywańcu. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności, organizowała protesty głodowe żądając uznani ją za więźnia politycznego. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze udzielił jej przerwy w odbywaniu kary na okres 3 miesięcy z uwagi na stan zdrowia matki, która wymagała specjalnej opieki. Uchwałą rady Państwa z dnia 4 lipca 1983 r. została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej