Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Waldemar Biazik

ur. w 1958 roku w m. Kisielice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Waldemar Biazik w dniach 13-15 XII 1981 r. uczestniczył w strajku na KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Należał wówczas do straży strajkowej, odpowiedzialnej za jego zabezpieczenie. 
Po pacyfikacji strajku Pan Waldemar Biazik rozpoczął działalność w ramach podziemnych struktur byłego NSZZ „Solidarność” na terenie ww. zakładu pracy. 
Do czerwca 1989 r. ww. zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz zbieraniem informacji dot. wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pracy górników na terenie zmilitaryzowanych kopalń. Wyniki jego pracy były następnie publikowane w prasie podziemnej.  
W sierpniu 1988 r. Pan Waldemar Biazik brał udział w strajku na KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, którego uczestnicy domagali się legalizacji NSZZ „Solidarność’. 
Reasumując należy stwierdzić,  iż Pan Waldemar Biazik aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”,  w okresie od 13 XII 1981 do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność mającą na celu odzyskanie niepodległości i suwerenności Polski.

Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów