Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Stanisław Siewierski

ur. w 1945 roku w m. Repki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 539/2022
Biogram
Janusz Siewierski będąc studentem II roku Uniwersytetu Warszawskiego w 1976 r. podpisał petycję w sprawie powołania komisji poselskiej w celu zbadania przyczyn wydarzeń czerwcowych 1976 r.             w Radomiu i Ursusie. W latach 1978 -1979 brał udział w kolportowaniu materiałów KSS-KOR, Niezależnej Oficyny Wydawniczej na terenie domów studenckich w Warszawie oraz brał udział w zebraniach Studenckiego Komitetu Solidarności. Od czerwca 1980 r. był etatowym pracownikiem NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze - Oddziału w Sokołowie Podlaskim. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, gdzie przebywał do 14 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN