Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Adam Kałuża

ur. w 1964 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Będąc studentem politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1985-89 w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zaangażowany w redagowanie podziemnych pism „Przegląd Akademicki” i „Słowo”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Uczestnik manifestacji oraz akcji plakatowych oraz malowania napisów na murach.
Brał udział w redagowaniu biuletynów strajkowych w czasie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r., a także podczas strajków w śląskich kopalniach w lecie 1988 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • E. Zając, "Przegląd Akademicki" [w:] "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL w latach 1976-1989", t. 1 pod red. M. Łątkowskiej, Warszawa 2010