Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strzałkowska Jolanta

Jolanta Małgorzata Strzałkowska

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
W latach 1982-1990 wraz z matką Ireną Strzałkowską - pomagała w działalności konspiracyjnej strukturom - Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Walcząca” oddział krakowski i OKOR-u. Mieszkanie Strzałkowskich w Krakowie-Podgórzu było bardzo ważnym punktem kontaktowym dla ludzi, prasy, materiałów do podziemnych gazet. Jolanta Strzałkowska i Irena Strzałkowska odbierały materiały, przechowywały nakłady gazet i papier w mieszkaniu, zdobywały papier dla drukami w Zagórzanach. Mieszkanie Strzałkowskich było punktem kontaktowym dla ukrywających się działaczy podziemia solidarnościowego m.in. Józefa Mroczka ze struktur Bocheńskiej Solidarności, Józefa Teligi oraz Janiny Jadwigi Chmielowskiej. Pani Jolanta Strzałkowska dostarczała również podziemne gazety, ulotki i plakaty do kolportażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie gdzie studiowała. W 1988 r. w mieszkaniu Strzałkowskich organizowano również spotkania z działaczami opozycyjnymi z Białorusi, Litwy i Ukrainy, w ramach Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”.