Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marynowski Zygmunt

Zygmunt Marynowski

ur. w 1938 roku w m. Ostrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” w Odlewni Staliwa „Stalchemak” zaangażował się w działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” i delegatem na Zjazd Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Brał aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych,  uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. W 1989 roku działał w Komitecie Obywatelskim w Siedlcach. Z powodu swej działalności Pan Zygmunt Marynowski był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu były przeprowadzane przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Tomasz Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2010.