Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Marynowski
ur. w 1938 roku w m. Ostrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” w Odlewni Staliwa „Stalchemak” zaangażował się w działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” i delegatem na Zjazd Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. Mimo to włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Brał aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych,  uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. W 1989 roku działał w Komitecie Obywatelskim w Siedlcach. Z powodu swej działalności Pan Zygmunt Marynowski był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu były przeprowadzane przeszukania.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Tomasz Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem „Solidarności”, Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2010.