Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Wałęsa

ur. w 1949 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej przy PKP w Wałbrzychu. Został internowany 14 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Świdnicy, a następnie był więziony w ośrodku w Kamiennej Górze, gdzie przebywał do 19 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w tajnych strukturach Związku na terenie Wałbrzycha. Zajmował się kolportażem niepodległościowych wydawnictw oraz uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1985-1988 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN