Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Wojciech

Wojciech Wojciechowski

ur. w 1947 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Wojciech Wojciechowski był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznych Układów Specjalizowanych "Mera" w Toruniu. 
Po dniu 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz zbieraniem składek członkowskich.
W latach 1985-1989 udostępniał swoje prywatne mieszkanie na cele konspiracyjnych spotkań działaczy opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków