Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Umiński Janusz

Janusz Benedykt Umiński

ur. w 1952 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Janusz Umiński od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, gdzie  zajmował się kolportażem wydawnictw związkowych.
W lipcu i sierpniu 1980 r. był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach postępowania śledczego prowadzonego w sprawie rozpowszechniania na terenie Torunia wydawnictw o treści antypaństwowej. Przeprowadzono również przeszukanie jego miejsca zamieszkania, podczas którego odnaleziono materiały bezdebitowe. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. W latach 1982-1989 ściśle współpracował z podziemnym wydawnictwem „Kwadrat”. Zajmował się kolportażem podziemnych książek i  czasopism.
W 1984 r. był jednym z głównych twórców Radia „Solidarność” w Toruniu.  Skonstruował nadajnik, za pomocą którego na kanale fonii TVP przeprowadzono kilka emisji nielegalnych audycji o tematyce związkowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • Radio Solidarność. Podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990, red. B. Bakuła, Poznań 2008