Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łączyński Krzysztof

Krzysztof Łączyński

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 525/2018
Biogram
Od drugiej połowy lat 70. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Jego podpis widnieje pod „Deklaracją Ruchu Demokratycznego”. Od 12 stycznia 1981 r. był etatowym pracownikiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Mazowsze, zatrudnionym na stanowisku specjalisty ds. organizacji w Dziale Ośrodka Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. 10 czerwca 1982 r. został zatrzymany w Warszawie przez patrol MO w trakcie przewożenia samochodem znacznej liczby egzemplarzy nielegalnych pism pt. „Przetrwanie” i „Wiadomości” oraz dużych ilości farby drukarskiej, blachy offsetowej, matryc i elementów powielaczy. 12 czerwca 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W akcie oskarżenia z 20 lipca 1982 r. Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w oparciu o dekret z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym zarzucił mu udział w wytwarzaniu i kolportowaniu druków rozpowszechniających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. 16 września 1982 r. został zwolniony z aresztu. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowieniem z 17 grudnia 1982 r. zawiesił postępowanie z powodu przebywania oskarżonego w szpitalu, a 3 sierpnia 1983 r. umorzył postępowanie karne na mocy przepisów ustawy o amnestii. Po zwolnieniu z tymczasowego aresztowania podjął próbę wydawania nielegalnych pozycji sygnowanych znakiem „Mysia 5”. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN