Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sarba Andrzej

Andrzej Jan Sarba

ur. w 1955 roku w m. Skarżysko Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Andrzej Sarba był członkiem Prezydium ds. Kulturalno-Oświatowych NSZZ „Solidarność” w Zarządzie Przedsiębiorstwa „Predom-Mesko” w Skarżysku Kamiennej.  Dnia  5 XI 1982 r. został internowany 
w Obozie Wojskowym w Budowie (JW. Nr 1013 – I Pluton Kompanii Saperów). Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.  Dnia 2 II 1983 r. został zwolniony, jednak przy wyjściu znaleziono u niego, 
a następnie zarekwirowano drewniane tabliczki z informacjami szkalującymi organa PRL. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Delegatury WSW w Drawsku Pomorskim w dn. 3 II 1983 r. i doprowadzony do Aresztu Garnizonowego w Koszalinie. Przedstawiono mu zarzut przechowywania celem rozpowszechniania tabliczek z drewna brzozowego z napisami: „Wojskowy Ośrodek Odosobnienia”, „Budowo 1982/1983”, „Solidarność” otoczona drutem kolczastym, w okresie od połowy stycznia do lutego 1983 r. Dnia 5 II 1983 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Szczecinku. W dniu 3 III 1983 r. uchylono środek zapobiegawczy tj. areszt tymczasowy wobec Pana Andrzeja Sarby, który został z niego zwolniony w dn. 7 III 1983 r. Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec niestwierdzenia czynu przestępczego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej