Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Barwiński

ur. w 1948 roku w m. Rostkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Kazimierz Barwiński od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczył w strajku na terenie zakładu pracy w sierpniu 1980 r. W okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach NZSS „Solidarność” na terenie kopalni i miasta Jastrzębie-Zdrój. 
W dniach 13-15 XII 1981 r. w strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennemu Pan Kazimierz Barwiński aktywnie uczestniczył w jego organizacji i przebiegu, pełniąc do czasu pacyfikacji kopalni służbę w straży strajkowej. 
Po strajku działał w Grupie Oporu Społecznego „Solidarność” KWK „Manifest Lipcowy”, wchodzącej w skład Jastrzębskiej Delegatury Śląsko-Dąbrowskiej Regionalnej Komisji Wykonawczej. Organizował zbiórkę pieniędzy osobom represjonowanym, kolportował pisma podziemne m.in. „KOS”, „Manifeściak”, udostępniał mieszkanie na konspiracyjne spotkania opozycyjne. 
W okresie od 15 VIII 1988 r. do 3 IX 1988 r. był aktywnym uczestnikiem strajku na KWK „Manifest Lipcowy”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków