Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Andrzej Krzemiński
ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Pracownik Zakładu Materiałów Ogniotrwałych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie.  W latach 1982-86 prowadził regularnie zbiórkę pieniędzy wśród pracowników Zakładu w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN