Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Andrzej Krzemiński

ur. w 1960 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Pracownik Zakładu Materiałów Ogniotrwałych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie.  W latach 1982-86 prowadził regularnie zbiórkę pieniędzy wśród pracowników Zakładu w ramach Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN