Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kociołek Piotr

Piotr Stefan Kociołek

ur. w 1959 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Piotr Kociołek jesienią 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na łódzkich uczelniach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NZS i przewodniczącego Komitetu Gotowości Strajkowej na Politechnice Łódzkiej. Podczas strajku studentów w 1981 r. stanął na czele Komitetu Strajkowego PŁ i wszedł w skład Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, prowadzącej negocjacje ze stroną rządową zakończone podpisaniem Porozumienia Łódzkiego i rejestracją NZS. Brał udział w druku i kolportażu ulotek oraz wydawnictw niezależnych, m.in. sygnowanych przez „Komitet Samoobrony Młodych”. Do 1984 r. był zaangażowany w działalność samorządu studenckiego PŁ. W związku z podejrzeniem wywołania zamieszek podczas obchodów organizowanych 1.05.1983 r., został zatrzymany prewencyjnie na 48 godzin. Działał w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” przy łódzkiej katedrze. W latach 1982–1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN