Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mateja Józef
Józef Franciszek Mateja
ur. w 1934 roku w m. Gołęczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Pracownik Zakładów Tworzyw Sztucznych i Farb w Pustkowie koło Dębicy. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z podejmowanymi próbami kontynuowania działalności związkowej, w dniu 2 lutego 1982 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 5 marca 1982 r. 
W 1989 r. czynny przy odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb”. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN