Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mateja Józef

Józef Franciszek Mateja

ur. w 1934 roku w m. Gołęczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Pracownik Zakładów Tworzyw Sztucznych i Farb w Pustkowie koło Dębicy. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z podejmowanymi próbami kontynuowania działalności związkowej, w dniu 2 lutego 1982 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 5 marca 1982 r. 
W 1989 r. czynny przy odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności” w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb”. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN