Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stańczak Edward
Edward Wojciech Stańczak
ur. w 1949 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Był nauczycielem w IX LO przy ul. Koszykowej oraz pracownikiem naukowym Biblioteki Narodowej. W latach 1967-1970 utrzymywał kontakty z konspiracyjną organizacją ,,Ruch” działającą w Łodzi, Warszawie i kilku innych miastach w kraju. Od 1975 r. znajdował się w operacyjnym zainteresowaniu SB w związku z wykonaniem i kolportażem ulotki o wrogiej treści antypaństwowej. Dnia 6 maja 1982 r. Edward Stańczak, wówczas nauczyciel akademicki (adiunkt) w WSP w Częstochowie, za kontynuowanie działalności w nielegalnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz kolportaż wrogich ulotek został internowany na wniosek Wydz. III KWMO w Częstochowie. Do 7 czerwca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. 
Po zwolnieniu z internowania przeciwko niemu została wszczęta sprawa karna w Sądzie Rejonowym w Częstochowie za zorganizowanie akcji protestacyjnej studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, polegającej na znieważaniu symboli międzynarodowego ruchu robotniczego oraz rozpowszechnianiu ulotek zawierających informacje o proteście przeciwko stanowi wojennemu. W dniu 28 października  1982 r. zapadł wyrok uznający go winnym. Na podstawie art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat oraz na karę grzywny. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN