Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaśkowski Zygmunt

Zygmunt Jaśkowski

ur. w 1955 roku w m. Niedrzwica Duża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miejskim w Puławach. Jako prawnik udzielał członkom „Solidarności” porad prawnych w zakresie spraw interwencyjnych. Współpracował z Oddziałem w Puławach Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego i redakcją Biuletynu „Solidarność Ziemi Puławskiej”, gdzie zamieszczał artykuły o tematyce prawniczej. Był także aktywnym członkiem Sekcji Pracowników Administracji Państwowej w MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. Jako reprezentant tej Sekcji uczestniczył w pierwszym ogólnopolskim spotkaniu organizacyjnym we Wrocławiu, podczas którego został wybrany do władz krajowych. Z powodu swojej postawy, po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 30.12.1981 r. otrzymał wypowiedzenie z pracy w Urzędzie Miejskim w Puławach. Po zwolnieniu z Urzędu Miejskiego nadal utrzymywał kontakty z Oddziałem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Puławach oraz z działaczami opozycyjnymi z Lublina m.in. Januszem Mazurkiem, pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UMCS, ekspertem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i adwokatem Tomaszem Przeciechowskim, obrońcą opozycjonistów. W dniu 21.02.1982 r. w Puławach Pan Zygmunt Jaśkowski brał udział  w marszu milczenia. Z tego powodu został zatrzymany, doprowadzony do KMMO w Puławach, gdzie przeprowadzona z nim została rozmowa wyjaśniająca. Mimo to kontynuował działalność i do 1989 r. zaangażowany był w udzielanie pomocy prawnej działaczom, członkom „Solidarności” i organizacji niepodległościowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków