Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jędrzejewicz Artur

Artur Jacek Jędrzejewicz

ur. w 1967 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017
Biogram
 Artur Jędrzejewicz zaangażowany był w latach 1984-1989 w działalność Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. W ramach SKOS w latach 1984-1986 kierował jedną z grup ulotkowych. Brał także aktywny udział w akcjach rozklejania plakatów i wykonywania napisów na murach oraz w manifestacjach organizowanych w Siedlcach przy parafii św. Stanisława i pod pomnikiem T. Kościuszki. Zajmował się również kolportażem w siedleckich szkołach średnich, w środowisku emerytowanych nauczycieli i kolejarzy oraz od 1984 r. w środowisku studentów. Był kolporterem pisma siedleckiej opozycji „Metrum” i książek Wydawnictwa Metrum.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej