Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gromada Grzegorz

Grzegorz Piotr Gromada

ur. w 1970 roku w m. Głogów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
W latach 80. uczeń III LO we Wrocławiu. Był aktywnym działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu i członkiem Grup Wykonawczych MKO. 
W ramach MKO współpracował z „Pomarańczową Alternatywą” przy organizacji happeningów tej grupy (w marcu 1988 r. był wymieniony wśród osób aktywnie wspierających happeningi, zapewniających frekwencję, kolportujących ulotki i prowadzących „rozpoznanie terenu”). 
25 listopada 1988 r. uczestniczył w demonstracji we Wrocławiu niosąc transparent z napisem „Komuna precz ze szkół – Międzyszkolny Komitet Oporu”. Został zatrzymany, a 26 listopada 1988 r. ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto za czyn z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń grzywną zapłatą nawiązki i przepadkiem dowodów rzeczowych (orzeczenie wydano w trybie przyspieszonym). 
16 grudnia 1988 r. uczestniczył we Wrocławiu w tzw. „cichej przerwie”, manifestacji poświęconej ofiarom Grudnia’70 i stanu wojennego.
8 marca 1989 r. został ponownie zatrzymany we Wrocławiu za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Wniosek o jego ukaranie skierowano do Kolegium zarzucając mu naruszenie porządku publicznego poprzez wznoszenie okrzyków, a także udział w nielegalnej manifestacji, której uczestnicy utrudniali ruch na drodze publicznej. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone 25 lipca 1989 r. na podstawie art. 3 ustawy z 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015
    • Międzyszkolny Komitet Oporu, pod red. Benity Sokołowskiej-Pabjan, Marka Drozda, Waldemara Karasia, Warszawa 2010