Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Linczowska

ur. w 1954 roku w m. Ząbkowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pani Ewa Linczowska od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej, w okresie od 1974 r. do 1980 r. należała do Związku Zawodowego Hutników, z którego wystąpiła, gdy związek odmówił poparcia strajku w sierpniu 1980 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego i delegalizacji związku, wraz z mężem Markiem kontynuowała działalność w opozycji antykomunistycznej. W okresie od 29-31 VIII 1980 r. brała udział w strajku zorganizowanym w miejscu pracy. Od 13-23 XII 1981 r. ponownie bierze udział w strajku w Hucie „Katowice”, pełniąc rolę łączniczki i organizatorki żywności. 
W dn. 27 XII 1981 r. za swoją działalność została zwolniona z pracy, do której została przywrócona po paru dniach. Pani Ewa Linczowska od stycznia 1982 r. do września 1983 r. wchodziła w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Wolny Związkowiec”. Była także odpowiedzialna za kolportaż podziemnej prasy, książek i druków okolicznościowych, m. in. na terenie Huty „Katowice”. Od jesieni 1980 r. prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych, zlikwidowaną w lipcu 1985 r. w wyniku rewizji dokonanej w jej mieszkaniu. 
W dn. 11 XI 1982 r. ponownie została zwolniona z pracy za udział w manifestacji, a w 1983 r. została pozbawiona prawa do służbowego mieszkania. 
Ponadto w okresie od 1982 r. do 1989 r. czynnie angażowała się w pomoc dla uwięzionych i wyrzuconych z pracy w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej