Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Giereś Wiesław

Wiesław Giereś

ur. w 1946 roku w m. Zięblice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Wiesław Giereś (1946-2018) w 1968 r. był studentem Wydziału Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, brał udział w kolportażu ulotek w Rzeszowie oraz organizowaniu wiecu w ramach solidaryzowania się z studentami warszawskich uczelni wyższych w marcu 1968 r. W ramach represji Senacka Komisja Dyscyplinarna WSP w Rzeszowie zawiesiła Wiesława Gieresia na 6 miesięcy w prawach studenta oraz udzieliła mu nagany. W konsekwencji musiał powtarzać III rok studiów. W latach 1966-1969 należał do stworzonej w gronie studentów WSP nieformalnej grupy samokształceniowej „Orzeł w Koronie” zajmującej się tzw. „białymi plamami” w historii Polski. Był inwigilowany przez SB w latach 1969-1974.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków