Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymański  Robert

Robert Sławomir Szymański

ur. w 1962 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, był aktywnym uczestnikiem strajku okupacyjnego w FSC w dn. 14-16/17 grudnia 1981 r. Następnie związany był z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność i zaangażowany w kolportaż biuletynów i ulotek na terenie FSC. W związku z planowanym na 10 listopada 1982 r. przez podziemie „Solidarności” strajkiem powszechnym został wytypowany przez WSW i WKU, w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej. Był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym dla poborowych w JW. nr 1991 w Chełmie, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 13.01.1983 r. Zwolniony do rezerwy w dn. 18.10.1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982, Lublin 2013
    • Inteligentna forma internowania red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016