Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wieczorek Szymon

Szymon Jan Wieczorek

ur. w 1966 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Od połowy 1983 r. należał do najaktywniejszych działaczy Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, malował napisy na murach, pisał artykuły do podziemnych wydawnictw, kolportował pisma drugiego obiegu, takie jak „Szaniec", „Feniks" i „Sokół”. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która w jego mieszkaniu dokonała przeszukania. W dniu 25 lutego 1985 r. został aresztowany i osadzony w gorzowskim Areszcie Śledczym, a następnie był przetrzymywany w areszcie w Międzyrzeczu. W trakcie przesłuchania grożono mu pobiciem. Areszt uchylono w dniu 29 marca 1985 r., a sprawę warunkowo umorzono. W ramach represji w latach 1985-1987 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN