Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jolanta Maria Duda

ur. w 1950 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Jolanta Duda  po zdelegalizowaniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kontynuowała w okresie trwania stanu wojennego działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Bielska-Białej. 
W latach 1981-1983 organizowała pomoc dla osób internowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN