Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeziorowski Jerzy

Jerzy Jeziorowski

ur. w 1950 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Pan Jerzy Jeziorowski od października 1980 r. działał w strukturach „Solidarności”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Budowy Maszyn w Częstochowie, a od 1981 r. wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego oraz członkiem Zakładowego Komitetu Obrony więzionych za Przekonania. Z uwagi na swój udział podczas akcji protestacyjnych, przeniesiony na niższe stanowisko pracy. 
Od czerwca 1982 r. czynnie zaangażowany w kolportaż ulotek i podziemnych czasopism na terenie regionu częstochowskiego ( m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „CDN” ). 
W okresie 1985 do 1989 r. pełnił rolę wydawcy, redaktora oraz organizatora nielegalnej drukarni wydającej czasopismo „CDN”, następnie był współzałożycielem podziemnego pisma „Impuls”. 
Z uwagi na prowadzoną podziemną działalność wydawniczą oraz czynny udział w nielegalnych strukturach związkowych, Pan Jerzy Jeziorowski w okresie 1983-1986 r. był rozpracowywany przez służbę bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnej kryptonim „Komisja”.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej