Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ścibut Bogdan

Bogdan Piotr Ścibut

ur. w 1961 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Bogdan Ścibut był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. W stanie wojennym działał w NZS, współpracował z podziemną „Solidarnością”, organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw. Zaangażował się w rozbudowę struktur samorządowych na UŁ, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Samorządu Studenckiego, od 1984 r. - przewodniczącego Komisji Uczelnianej Samorządu Studenckiego i podejmował próby powołania struktury ogólnopolskiej. W roku akademickim 1984/1985 zainicjował - wstrzymaną przez władze uniwersyteckie - akcję protestacyjną przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. W wyniku działań ze strony Służby Bezpieczeństwa (inwigilację prowadzono w latach 1983–1987) został skreślony z listy studentów drugiego kierunku studiów, utracił prawo mieszkania w akademiku, miał problemy z uzyskaniem zatrudnienia.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN