Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Płuska  Jadwiga
Jadwiga Płuska
ur. w 1943 roku w m. Pszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Jadwiga Płuska współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Wieluńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w maju 1981 r. weszła w skład Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Sieradzkiej i została członkiem Komisji Interwencyjnej ZR. We wrześniu 1981 r. podczas czynności interwencyjnych w Wojewódzkim Zakładzie Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie skrytykowała lokalne władze administracyjne i partyjne, co potraktowano jako publiczne znieważenie wojewody sieradzkiego. Do Sądu Rejonowego w Sieradzu skierowany został akt oskarżenia, jednakże rozprawa wyznaczona na 15.12.1981 r. nie odbyła się z powodu internowania oskarżonej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wśród przyczyn internowania wskazano „wrogi” stosunek do władz PRL, inspirowanie i udział w demonstracjach i strajkach oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Początkowo była osadzona w Zakładzie Karnym w Sieradzu, następnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a w okresie 10.01–25.05.1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. W związku z podejrzeniem kontynuowania podziemnej działalności związkowej 1.03.1984 r. dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, rekwirując podziemną prasę. W latach 1981–1989 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN