Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płuska  Jadwiga

Jadwiga Płuska

ur. w 1943 roku w m. Pszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jadwiga Płuska współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Wieluńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, w maju 1981 r. weszła w skład Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Sieradzkiej i została członkiem Komisji Interwencyjnej ZR. We wrześniu 1981 r. podczas czynności interwencyjnych w Wojewódzkim Zakładzie Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia w Widawie skrytykowała lokalne władze administracyjne i partyjne, co potraktowano jako publiczne znieważenie wojewody sieradzkiego. Do Sądu Rejonowego w Sieradzu skierowany został akt oskarżenia, jednakże rozprawa wyznaczona na 15.12.1981 r. nie odbyła się z powodu internowania oskarżonej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wśród przyczyn internowania wskazano „wrogi” stosunek do władz PRL, inspirowanie i udział w demonstracjach i strajkach oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Początkowo była osadzona w Zakładzie Karnym w Sieradzu, następnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu, a w okresie 10.01–25.05.1982 r. przebywała w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. W związku z podejrzeniem kontynuowania podziemnej działalności związkowej 1.03.1984 r. dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, rekwirując podziemną prasę. W latach 1981–1989 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN