Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Janiszewski Krzysztof
Krzysztof Janiszewski
ur. w 1953 roku w m. Stargard Szczeciński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Krzysztof Janiszewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1983.
Po 13.12.1981 r. protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W dniu 16.09.1982 r. wziął udział w akcji protestacyjnej w Szczecinie, żądając również przywrócenia działalności NSZZ ,,Solidarność’’. 
18.09.1982 r. został aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Szczecinie, gdzie przebywał do 09.12.1982 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 09.12.1982 r. skazał go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 01.08.1983 r. na mocy amnestii umorzył postępowanie karne.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej