Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Włodzimierz Nowek

ur. w 1959 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015
Biogram
Zbigniew Nowek, w czerwcu 1980 r. był współzałożycielem niezależnego gdańskiego Wydawnictwa „Alternatywy”, w którym w sierpniu 1980 r. wydrukowano 8 tys. ulotek WZZ Wybrzeża w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz, co przyczyniło się do rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie od lutego do września 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Uczelnianego NZS. W lutym 1981 r. został organizatorem i uczestnikiem strajku na UMK o rejestrację NZS, pełniącym funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Był współzałożycielem, redaktorem, autorem oraz drukarzem pism studenckich takich jak: „Immunitet” i „Informator NZS UMK” oraz Wydawnictwa NZS.
W październiku 1980 r. był też współorganizatorem biblioteki wydawnictw niezależnych NZS. W 1981 r. został członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne w Toruniu.
Od dnia 13 grudnia 1981 r. wobec pozostawania w ukryciu, był poszukiwany przez organa bezpieczeństwa państwa listem gończym. W dniu 27 grudnia 1981 r. został umieszczony na liście osób przewidzianych do internowania w trybie nadzwyczajnym. 
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1984 r. był współorganizatorem podziemnej poligrafii w Regionie Gdańskim w ramach Wydawnictwa „Alternatywy” oraz wydawcą, redaktorem, drukarzem i kolporterem ulotek podziemnej „Solidarności” i NZS oraz drukarzem nielegalnych pism takich jak: „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego” „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Polityczny”. Współorganizował największe akcje ulotkowych w Trójmieście.
Po ujawnieniu w dniu 21 września 1982 r. został drukarzem ulotek strajkowych w Gdańsku. W latach 1983-1985 koordynował działania podziemnego NZS UMK. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1985.
          
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej