Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtas Wiesław

Wiesław Wojtas

ur. w 1957 roku w m. Dynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
  Wiesław Wojtas, w latach 1975-1988 pracował w Hucie Stalowa Wola (HSW). We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Wydziale Z-2. 
W dniach od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Kilka miesięcy po zwolnieniu z internowania został powołany na przeszkolenie rezerwy w Jednostce Wojskowej 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r.
Do 1989 r. prowadził nielegalną działalność związkową m.in. jako członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność” w HSW, organizator nielegalnej drukarni „Solidarności”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarność” Pracowników HSW w 1987 r., organizator i uczestnik strajków w HSW w kwietniu, lipcu oraz sierpniu/wrześniu 1988 r., przewodniczący Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w HSW oraz współorganizator i przewodniczący regionalnego Komitetu Organizacyjnego „Solidarność”. W kwietniu 1988 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy za zorganizowanie wiecu przed budynkiem dyrekcji naczelnej HSW.
Był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje oraz kierowano przeciwko niemu sprawy do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola. Posiadał zastrzeżenia wyjazdu do wszystkich krajów świata w latach 1981-1983 i 1987-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej