Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kołodziejczyk Czesław
Czesław Paweł Kołodziejczyk
ur. w 1942 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018

Biogram

Pracownik Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej związku w Zakładzie Doświadczalnym zakładów. Członek Komisji Zakładowej.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN