Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziejczyk Czesław

Czesław Paweł Kołodziejczyk

ur. w 1942 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 69/2018
Biogram
Pracownik Zakładów Metalurgicznych w Trzebini. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej związku w Zakładzie Doświadczalnym zakładów. Członek Komisji Zakładowej.
 Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN