Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gołębiowski Krzysztof
Krzysztof Gołębiowski
ur. w 1957 roku w m. Lubraniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Krzysztof Gołębiowski będąc studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  dnia 3 lutego 1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 5 lutego 1982 r. za posiadanie w celu rozpowszechniania ulotek i innych materiałów bezdebitowych sygnowanych przez „Solidarność”.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 1982 r. został  uniewinniony od zarzucanego mu czynu i tego samego dnia zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN