Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Joachim Szuster

ur. w 1952 roku w m. Mikołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Joachim Szuster  był w latach 1981-1989 działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Wiromet” w Mikołowie. Prowadził na terenie zakładu pracy oraz miasta Mikołów kolportaż ulotek opozycyjnych. Udzielał pomocy osobom represjonowanym. 
W latach 1988-1989 angażował się w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków