Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pazio Marcin

Marcin Andrzej Pazio

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Marcin Pazio w latach 1986-1989 działał w strukturach nielegalnych organizacji młodzieżowych: Federacja Młodzieży Walczącej oraz Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego w Gdańsku. Był członkiem ścisłego kierownictwa FMW, RSZ, związanymi z czasopismem: Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych, a następnie fotoedytorem w gazetce: „Wiatr od Morza”. 
Zajmował się organizacją kół samokształceniowych dla młodzieży szkół średnich oraz studentów w zakresie wiedzy historycznej i politycznej. Uczestniczył w kolportażu wydawanej prasy oraz odpowiadał za sprawy związane z organizacją druku wydawnictw (diapozytywy, naświetlanie). Ponadto zaangażował się w tworzenie podziemnego Radia FMW, następnie uczestniczył w strajku 1988 r. na Uniwersytecie Gdańskim. 
Pan Marcin Pazio jako organizator brał udział w manifestacjach politycznych i ekologicznych na terenie Gdańska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków