Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Wilhelm Gierasimowicz

ur. w 1948 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność antykomunistyczną w ramach „Podziemia NSZZ «Solidarność» Ziemi Świebodzińskiej”, której był współzałożycielem. Zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem ulotek, plakatów i periodyków. Za swoją działalność został zatrzymany 22 marca 1982 następnie aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 17 czerwca 1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Areszt tymczasowy Sąd uchylił z dniem 17 czerwca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej