Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Binert Aleksander

Aleksander Binert

ur. w 1953 roku w m. Pniewy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym z Regionem Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Zajmował się głównie kolportażem niepodległościowych wydawnictw. 30 marca 1983 r. został zatrzymany, a w jego mieszkaniu w trakcie przeszukania zakwestionowano m.in. 1300 sztuk metalowych znaczków z napisem „Solidarność”. Został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Zwolnienie z aresztu nastąpiło 29 czerwca 1983 r., natomiast postępowanie umorzono 14 września 1983 r. na podstawie przepisów ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej