Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Mieczysław Bucholc
ur. w 1942 roku w m. Ośnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015

Biogram

W sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, a w okresie późniejszym przewodniczącym Komisji Interwencji przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu, członkiem Prezydium MKZ i członkiem Prezydium Zarządu Regionu. Z powodu prowadzonej działalności 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, w którym przebywał do 10 marca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1982-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Tymczasowej Miejskiej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” w Grudziądzu. Współtworzył, drukował i redagował podziemne pismo „Iskry” oraz kolportował prasę niezależną. W latach 1985-1989 współpracował z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, a w latach 1988-1989 reprezentował PZUO „Warma” w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Toruniu. W związku z powadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. T. 2. Warszawa 2012