Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Jan Witelus

ur. w 1950 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Leszek Witelus prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości oraz respektowania praw człowieka. Działał w NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu od początku powstania związku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy w/w kopalni. 
Od lutego 1981 r. zasiadał w Prezydium Krajowej Komisji Górnictwa, w marcu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Górnictwa. 
Był inspiratorem i organizatorem akcji protestacyjnych na terenie kopalni. W dniu 23.12.1981 r. Pan Leszek Witelus został zatrzymany i przetrzymywany w areszcie KMMO w Będzinie, następnie tj. w dniu       29.12.1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia: w Raciborzu, Zabrzu Zaborzu, Uhercach oraz Rzeszowie Załężu, skąd został zwolniony w dniu 11.12.1982 r. 
Ze względu na działalność opozycyjną Pan Leszek Witelus objęty był kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.  W latach 1983-1989 na emigracji w USA.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej