Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ewa Huget

ur. w 1962 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Będąc uczennicą liceum, po wprowadzeniu stanu wojennego związała się w podziemnymi strukturami Konfederacji Polski Niepodległej, biorąc udział w manifestacjach oraz akcjach ulotkowych. Kolportowała wydawnictwa drugoobiegowe. 
Sygnatariuszka deklaracji Ruchu „Wolność i Pokój” ogłoszonej 14 kwietnia 1985 r., w ramach którego prowadziła działalność opozycyjną do upadku władzy komunistycznej w Polsce.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • "Solidarność" 1980-1989 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 6 Polska południowa, Warszawa 2010