Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czech Zbigniew
Zbigniew Czech
ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

W dniu 14 maja 1982 r. został zatrzymany w związku z uczestnictwem w strajku zorganizowanym przez Zastępcze Prezydium NSZZ „Solidarność” w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka w dniu 13 maja 1982 r. Został internowany od 15 maja 1982 r. z uzasadnieniem „że prowadził działalność sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa”. Do 17 maja 1982 r przebywał w areszcie KDMO Wola, następnie został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa- Białołęka. Zwolnienie z internowania nastąpiło 9 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN