Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konieczny  Marek

Marek Władysław Konieczny

ur. w 1956 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Marek Konieczny był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „Czerwone Zagłębie” w Czeladzi. Od lutego 1981 r. pełnił tam funkcję zastępcy przewodniczącego Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego,  w dniu 15 XII 1981 r. jako inspirator akcji strajkowych i działacz NSZZ „Solidarność” został internowany na mocy decyzji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach. Umieszczony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, następnie w Ośrodkach Odosobnienia: Kokotek i Zabrze-Zaborze. Internowanie uchylono w dniu 23 VII 1982 r. Podczas pobytu w ośrodkach dla internowanych podejmował głodówki w ramach protestu przeciwko internowaniu i warunkom, w których przebywał jako osadzony. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej