Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Radke

ur. w 1946 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Był członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, a także Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. Był inspiratorem strajku w Elektrowni 3.10.1980 r. Przez cały czas swojej działalności był zaangażowany w akcje propagandowe – m.in. wywieszał ulotki w zakładzie pracy. Został internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 23.07.1982 r. Po zwolnieniu z internowania był objęty kontrolą operacyjną jako były członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. Kontrola ta trwała do 1987 r. W 1988 r. ponownie objęty kontrolą w związku z podjęciem aktywnej działalności w Duszpasterstwie Pracowniczym w Koninie. Ponadto w okresie 1988–1989 prowadził działalność na rzecz reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN