Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szajko Wiesław

Wiesław Szajko

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Wiesław Szajko od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w miejscu pracy. W czerwcu i lipcu 1981 r. został oddelegowany na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie. W dniach 13-16.12.1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Odpowiadał za zaopatrzenie, druk ulotek i pisma strajkowego. 
Od marca 1982 r. do 1989 r. uczestniczył w wielu akcjach ulotkowych i plakatowych, kolportował wydawnictwa podziemne. W 1982 r. został współtwórcą pisma „Prolet”. Organizował materiały poligraficzne, transport oraz lokal, przepisywał teksty i drukował przygotowane materiały. Ponadto drukował m.in. pierwsze numery pisma „KOS”, do 1984 r. szczecińską edycję „Tygodnika Wojennego”, szczecińską wersję podziemnej „Samorządnej Rzeczpospolitej”, pisma „Termit”, „Obraz”, „Z podziemia”, „Gryf”, „Korespondent”, „Kurier Strajkowy”/„Kurier Międzystrajkowy”, w 1983 r. okładki dla pisma „Okna”, kalendarze oraz wiele innych ulotek i ogłoszeń. Był współzałożycielem i drukarzem Szczecińskiej Oficyny „Solidarność”, wydając m.in. tomiki wierszy Joanny Kulmowej i Jacka Kaczmarskiego. 
Aktywna działalność drukarska spowodowała groźbę zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa, dlatego od marca 1982 r. ukrywał się, czego efektem było zwolnienie z pracy. W dniu 30.03.1983 r. został aresztowany. W aresztach przebywał do 27.07.1983 r., kiedy został zwolniony na mocy amnestii. W dniu 01.05.1984 r. został ponownie pozbawiony wolności za udział w manifestacji ulicznej. Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 03.05.1984 r. wydał wyrok skazujący na 8 miesięcy pozbawienia wolności i kary finansowe. Sąd Wojewódzki w Szczecinie zwolnił Wiesława Szajko na mocy amnestii. Na wolność wyszedł 10.08.1984 r. 
Przez kilka lat pozostawał pod ciągłą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotne zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej