Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Aleksander Hornik

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Mieczysław Hornik był internowany Decyzją nr 1532 z dnia 27.02.1982 r., zwolniony Decyzją nr 750 z dnia 05.07.1982 r. o uchyleniu internowania, następnie ponownie internowany Decyzją nr 2179 z dnia 04.11.1982 r., zwolniony Decyzją nr 1209 o uchyleniu internowania z dnia 18.11.1982 r. Miejscem internowania były Ośrodki Odosobnienia w Nysie i Strzelinie. 
Pan Mieczysław Hornik jako pracownik Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” prowadził nielegalną działalność w ramach zakonspirowanej struktury byłego NSZZ „Solidarność”. Wydział Śledczy WUSW we Wrocławiu Postanowieniem z dnia 1.12.1983 r. wszczął śledztwo ws. udziału w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, uczestniczeniu w konspiracyjnych zebraniach osób zajmujących się tą działalnością i kolportażu wydawnictw, które w swej treści zmierzały do wywołania niepokoju publicznego, prowadzonego przeciwko m. in. panu Mieczysławowi Hornikowi i in., podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Powyższe działania były prowadzone głównie na terenie Zakładów „Dolmel”. Ustalono, że pan Mieczysław Hornik podejmował czynności polegające na kolportowaniu nielegalnych wydawnictw m. in. „Odrodzenia” oraz uczestniczeniu w zebraniach konspiracyjnych w okresie od stycznia 1982 r. do połowy lipca 1983 r. Postanowieniem z dnia 15.06.1984 r. o wyłączeniu do odrębnego prowadzenia na zasadzie art. 24 § 3 k.p.k., wyłączono do odrębnego prowadzenia wszystkie materiały dotyczące m. in. pana Mieczysława Hornika. Postępowanie zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia z uwagi na fakt prowadzenia działań w okresie do 21.07.1983 r., a więc objętym ustawą o amnestii. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone postanowieniem z dnia 27.06.1984 r. na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej