Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Wichowski

ur. w 1958 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
Był członkiem kolejarskiej „Solidarności” w Lokomotywowni Warszawa-Grochów. W latach 1982 - 1989 aktywnie uczestniczył działaniach podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, brał udział w kolportażu ulotek i wydawnictw (m.in. CDN i Kurier Mazowsze), rozklejał w pociągach nalepki i plakaty. Uczestniczył w spotkaniach Duszpasterstwa Kolejarzy, uroczystościach religijno-patriotycznych oraz demonstracjach. Prowadził zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin. W 1989 r. znalazł się w grupie działaczy inicjującej reaktywowanie legalnych struktur Związku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków