Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Kuzyniak

ur. w 1950 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Elżbieta Kuzyniak prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Była aktywną działaczką NSZZ ,,Solidarność’’, m.in. przewodniczącą Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S’’ ,,Pobrzeże’’ w Koszalinie oraz koordynatorką wielu akcji opozycyjnych.
Po 13.12.1981 nie zaprzestała działalności opozycyjnej. Od 1982 roku zaangażowała się w pomoc osobom represjonowanym w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Pracy oraz kierowała jego działaniami na terenie województwa koszalińskiego. Współorganizowała opracowanie albumu upamiętniającego Jana Stawisińskiego (górnika zastrzelonego w KWK ,,Wujek"), wręczonego prymasowi Józefowi Glempowi.
W 1989 roku rozpoczęła pracę dla Komitetu Obywatelskiego NSZZ ,,S’’ w Słupsku.
W związku z działalnością opozycyjną pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Była kilkukrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN