Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołaczyński Jan

Jan Kołaczyński

ur. w 1948 roku w m. Tulibowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Jan Kołaczyński, rolnik prowadzący własne gospodarstwo rolne w miejscowości Krojczyn w gminie Dobrzyń nad Wisłą, był współzałożycielem i członkiem Rady Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność Chłopska”, pełniącym funkcję skarbnika. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i zaangażował się w inicjatywy związane z działalnością finansową związku, a także uczestniczył w spotkaniach o charakterze organizacyjnym. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Zakładzie Karnym we Włocławku w okresie od  15 do 23 września 1982 r. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działania mające na celu rozwój ruchu chłopskiego na terenie Ziemi Dobrzyńskiej.
W latach 1982-1989 organizował spotkania i wiece, kolportował ulotki, a także pomagał osobom represjonowanym z przyczyn politycznych oraz ich rodzinom.
W ramach represji ze strony Służby Bezpieczeństwa został objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata oraz był inwigilowany w ramach spraw operacyjnych prowadzonych w latach 1982-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN